MILOSRDENSTVA

SV. ALFONZ DE LIGUORI - BISKUP A UČITEĽ CIRKVI

Svätá Veronika Giuliani - umučenia Ježiša

 

Sv. Alfonz Mária de' Liguori

ČAS JE VZÁCNY

Ak by Boh okamžite potrestal toho , kto sa proti nemu previní , určite by ho ľudia neurážali tak ako teraz : avšak preto Boh netrestá okamžite  a vyčkáva, hriešnici sa osmeľujú urážať ho ešte viac.

Svätý Alfonz de Liguori - Božia vôla - cesta lásky

Je potrebné pochopiť, že Boh čaká a znáša nás: ale nebude čakať a znášať urážky navždy.

K takému záveru došli mnohý cirkevní otconia – Svätý Bazil , Svätý Hieronym, Svätý Ambróz, Svätý Ciril Alexandrijsky, Svätý Ján Zlatousty. Svätý Augustin,  a ďalší...

Svätý Augustín hovorí: Božia zhovievavosť znáša hriešnika do istého času. Keď ten čas uplynie, neostane preňho nijaké zľutovanie. To isté vraví Euzébius z Cézarey : Boh vyčkáva po určitú hranicu . potom nás ponechá . Zakladom ich presvedcenia bolo svate písmo. Na jednom mieste Pán povedal , že  pozdrži skazu Amorejčanov , pretože sa ešte nedovŕšil počet ich neprávosťi : Ešte sú dovŕšené neprávostí  Amorejčanov (Gn. 15,16 )

http://svatyaugustin.ic.cz/

Na inom mieste : Už sa viac nezmyľujem nad Izraelovym domom ( Oz. 1,6 )
Inde: pokúšali ma desať ráz a nepočúvali  môj hlas, neuvidia krajinu“ ( Nm. 14.22)

Jóbovi povedal: tvoj hriech bude zapečatený v mechu“ job. 14,17 ) atď.

Hriesnik hovori : Ale Boh je milosrdny . ODPOVIEM  – a kto tvrdi opak ?
Bozie milosrdenstvo je nekonecne , ale koľký si napriek nemu neuchránia svoju dušu od zatratenia ?

Poslal ma...... uzdraviť skrúšených srdcom  ( Iz 61,1) Boh zachraňuje  toho, kto preukáže dobrú vôľu. Odpúšta hriechy, ale neodpustí vôľu hrešiť.

Člocek namietne ALE JA SOM MLADÝ. Si mladý ? LENŹE BOH BOH NEPOČÍTA ROKY, POČÍTA HRIECHY. Daň Z HRIECHOV NIE PRE Všetkých rovnaká :

Niekomu boh odpustí sto hriechov, inému tisíc, ďalšieho pošle pri prvom hriechu do pekla. Koľký tak skončili ?

 

Svätý Gregor rozprával , že istý pätročný chlapček bol poslaný do pekla, keď zaklial.

POROVNAJ - Deti ma ťažko urážajú, ty ich chráň od zlého.

Panna Mária zjavila Božej služobnici Benedikte z Florencie , že isté dvanásťročné dievča bolo odsúsené po spáchaní prvého hriechu.

Iný osemročný chlapček , zomrel, po prvom hriechu a jeho duša bola zatratená. V Evanjeliu svätého Matúša ( kapitola 21) je napísané , keď Pán našiel figovník bez ovocia preklial ho : Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie „ a strom vyschol.

A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. Zjavenie Jána 20,12

Svata Faustína hovorí- Videla som, ako vychádzali z nejakej priepasti plnej blata duše malých detí i starších , asi deväťročných .... pokračovanie

pokračovanie

Inokedy povedal : Pre tri zločiny Damasku a pre štyri neodvolám slovo „

Možno by sa chcel niekto  Boha opýtať,  prečo jednému odpustí tri hriechy a štvrtý nie.

Pri takej otázke je rešpektovať Boží súd a spolu s apoštolom vyznať“ Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti  ! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné  jeho cesty !  (Rim 11, 33)

Svätý Augustín vysvetľuje : „Vie koho ušetrí , a koho nie. Kto dostáva milosrdenstvo , zdarma ho dostáva,  kto ho nedostáva, nedostáva ho spravodlivo .“

Človek neustúpi : Ale veď ja som Boha urazil už toľkokrát a odpustil mi :  tak dúfam , že mi odpustí aj tento hriech. Ja však hovorím : Myslíš si , že keď ťa Boh doteraz nepotrestal , bude to tak vždy ?

Keď sa naplní miera tvojích hriech , nadíde chvíľa trestu. Samson si začal s Dalilou. Neskôr dúfal , že sa dostane z rúk Filištíncov  ako už mnohokrát predtým : Vyviaznem z tohoh ako doteraz a strasiem ich zo seba „  ( Sdc 16, 20)

No nakoniec ho zajali a prišiel o život. „ Zhrešil som čo sa mi stalo , Nehovor , že si mnohokrát zhrešil , a Boh ťa nikdy  nepotrestal . Veď najvyšší sa neponáhľa s odplatou
Sir. 5,4

Môže sa stať , že jedným hriechom zaplatíš za všetko. Čím vačšie bolo milosrdenstvo , tým väčší bude tvoj trest.

 

Svätý Ján Zlatoústy zdôrazňuje : že viac  sa treba báť , keď Boh znáša zatvrdlivca, než keď ho hneď trestá.

Pretože ako píše svätý Gregor , tých , voči ktorým je Boh trpezlivejší , trestá neskôr omnoho prísnejšie , ak sú nevďačný ! A často , dodáva svätec , tí , ktorích znášal dlhý čas zomrú náhle bez toho, aby dostali čas obrátiť sa .

Čím je svetlo , ktorím ťa Boh obdaril väčšie, tým väčšie bude tvoje zaslepenie a utvrdenie sa v hriechu“

Bolo by pre nich lepšie , keby sa neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti , ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania. ( Pt 2,21 )

Je hrozné, čoč Pán hovorí o tých , ktorí nepočujú jeho volanie: lebo som vás volal, a odmietli ste ... Aj ja sa budem smiať pri vašom neštastí a robiť úškľabky , keď na vás príde hrôza
Prisl. 1,24.25 )

Slová      „ aj ja“   znamenajú , že keď sa hriešnik vysmieval Bohu tým , že sa vyspovedal a sľúbil viac nehrešiť , no potom ho vždy znovu zradil , aj Pán sa z neho vysmeje v hodine smrti . Múdrosť hovorí :

„Ako pes, ktorí sa vracia k tomu ,čo vydávil, je blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo“  (  Prisl. 26.11 )

Vysvetlenie podáva Doiníz  Kartuzian : Ako je odporný a protivný pes, ktorý žerie to, čo predtým vyvrátil : taký  odporný je Bohu človek , ktorý sa vrátil k páchaniu hriechov , ktorých sa v spovedi zriekol.

 

Svaty Augustin hovori:  ze  zly duch mámi ľudí  2  spôsobmi : Zúfalstvom a nádejou.

Ked hriesnik spacha  hriech, pokusa ho aby stratil nadej a obaval sa Bozej spravoslivosti.

Avsak prv, nez zhresi, povzbudzuje ho k hriechu a posilnuje ho v nadeji v Bozie milosrdenstvo..Po hriechu dúfaj v Panovo milosrdenstvo. Pred nim sa boj spravodlivosti.

Ano, pretože Bozie milosrdenstvo si nezasluzi clovek, ktorý ho zneužíva na to , aby ho urazal.

Milosrdenstvo prinalezi tomu, kto sa boji Boha nie tomu, kto ho vyuziva, aby sa ho nebal.

Milosrdenstvo je prislubom pre kajucnika  ktory sa boji Boha , nie pre toho ktot ho zneuziva.

A jeho milosrdenstvo nad tymi co sa ho boja „ako spievala Bozia matka“

Pred zatvrdlivcami stoji hrozba spravodlivosti. Boh  v prísluboch neklame.
 Hovori svaty Augustin, a neklame ani vtedy  ked varuje.

Svaty Bernard zdôrazňuje : že Boh potrestal Lucifera tak skororeto, lebo sa vzburil v nádeji , ze nebude potrestaný.

Kral Manases:  bol hriesnik , obratil sa vsak a Boh mu odpustil .

Ked jeho syn Amon videl ,ze Boh jeho otcovi odpustil  TAK LAHKO , dal sa cestou zleho zivotav nadeji ,že aj jemu bude odpustene: Avsak  Amonovi sa milosrdenstva nedostalo.

Svaty Jan Zlatousty hovori: bol zatrateny aj Judas , zhresil spoliehajuc sa na dobrotu Jezisa.Doveroval v laskavost Ucitela.Slovom , Boh trpezlivo znasa hriesnika, ale nie do NEKONECNA.

Keby to bolo tak, ze Boh zniesol vsetko a vzdy, nik z hriesnikov by nebol zatrateny: vseobecny nazor je vsak ten , že väčšia čast ludí je ztratena: Siroká brana a priestranna vedie do zatratenia a mnoho je tych ,co cez nu vchadzaju.  ( Mt 7,13)

Vravi svaty Augustin :  Ten ktot uraza Boha s nadejou v odpustenie sa vysmieva , a nie kaja

Svaty Pavol hovori: Boh sa vysmievat nedá ( Gal 6, 7)

Veľkým nepriateľom večného života je diabol.

Ale väčším je svet a svojvôľa.

Ľudia sú často horší ako diabli , lebo  pred modlitbou a vzývaním mien Ježiša a Márie zutekajú, ale ak zlí spoločníci pokúšajú niekoho k hriechu a on odpovie nejakým duchovným slovom, nezutekajú.

Ešte väčšmi ho zčnú pokúšať a vysmievať sa mu. Nazývajú  ho človekom hlúpym. A ak iné nemôžu povedať , nazvú ho pokrytcom, ktorí  predstiera svätosť..

Niektoré slabé duše, aby nepočuli také výčitky alebo výsmech , spolčujú sa stými Luciferovými prisluhovačmi a vracajú sa ku všetkému. Čo pred vyvracali.

Braček môj, buď presvedčený, že ak chceš žiť dobre, budeš musieť zniesť výsmech a pohrdanie zlých ľudí.

Prečo je tak? Pretože kto žije zle, nemôže vystáť tých čo žijú dobre. Pretože ich život je pre nich ustavičnou výčitkou .

Chceli by, aby ich všetci napodobňovali a oni aby nemuseli trpieť výčitkami svedomia, ktoré im spôsobuje dobrí život iných.

Tu niet úniku . hovorí apoštol : Kto slúži Bohu musí byť prenasledovaný svetom „ Veď
všetci, čoč chcú nábožne žiť V Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaný svetom.

NEMOZNO SA TOMU VYHNUT, LEBO ZASADY SVETA CELKOM ODPORUJU ZASADAM JEZISA KRISTA.

VSETKO CO SI VAZI SVET , NYZYVA JEZIS KRISTUS BLAZNOVSTVOM.

Kto chce byť teda spasený, musí zanechť nielen hriech ale aj príležisť k nermu , rovnako tiež spoločníka . miesto , dom , či korešpondenciu.

Ale namietneš : Ja som zmenil života a nemám zle úmysly s onou osobou, dokonca neprežívam ani pokušenia.

nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhalujte. (List Efezanom5, 11 (2 Kor 6,17. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. 2 Jánov list 11

 

ODPOVEDAM: Hovorí sa že v Mauretánii sú medvede. Ktoré chodia na lov opíc. Keď opice medveďa zahliadnu, snažia sa zachrániť si život útekom na stromy.

Medveď sa natiahne pod stromom a predstiera že je mrtvý.Keď opice zlezú zo stromov, medeveď sa ne vrhne a roztrha ich . Podobne robí aj diabol. Predstiera že pokušenie je mŕtve . Keď sa potom osoba nevyhýba príležitosti , pokušenie sa náhle prebudí a premôže ju.

Ó koľké úbohe duše, ktoré denne rozjímali, často pristupovali ku svätému prijímaniu a mohli sa nazvať svätými , stali sa korisťou pekla tým že sa nevyhýbali príležitosti  k hriech,

Pán nariadil Izaiašovi hlasať, že človek je ako tráva  Iz.40,6

Svaty Jan Zlatousty hovorí : Je možné aby tráva nehorela , keď sa položí na oheň

A tak  ďalej hovorí Svatý Cyprián : je možné stáť uprostred plameňov,  a nehorieť ? Oboje  budú horieť a nezhasí ich nik  (Iz. 1, 31 )

Svätý František z Assisi hovorieval : že diabol pokúša duchovné osoby a zvlášť osoby zasvätene Bohu inak ajko tie , ktoré neziju dobre. Spočiatku sa nesnáží zviazať ich povrazom. Uspokojuje sa zviazať ich vláskom. Potom ich zviaže nitkou, nato povrazom a neskôr lanom.

A nakoniec ich zatiahne do hriechu.  A preto, kto sa chce oslobodiť od takéhoto nebespečevstva, musí pretrhať HNEĎ NA ZAČIATKU všetky vlásky , všetky príležitosti !!!

Druhým prostriedkom je časte pristupovanie k svatemu prijmaniu a svatej spovede.

Tretim prostriedkom je meditacia alebo rozjimava modlidba. „ Pri všetkych svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešiš. Sir. 7,40

Vyznanie

Bože môj, tu som , pri tvojich nohách. Som ako ten odporný pes, ktorý sa toľko krát kŕmil vlastnými zvratkami , ktorých sa predtým zriekol .

Nie , môj Bože chcem sa polepšiť  a byť ti verný. A ty Panna Mária , moja Matka , oroduj za mňa . Prichýľ ma pod svoj ochranný plášť a daj aby som sa v každom pokušeni utiekal k tebe. Tvoje meno nech mi je záštitou.

SVATY ALFONZ MÁRIA  DE LIGUORI        –     VO SVETLE VEČNOSŤI  ( PRIPRAVA NA SMRŤ

BOŽIE MILOSRDENSTVO

V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva.
Keď už bol obraz Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní pobožnosti. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „ Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov .“

28. apríla 1935, na Bielu nedeľu, čiže v prvú nedeľu po Veľkej noci, počas slávnostnej pobožnosti v Ostrej Brame, kde bol vystavený obraz Božieho milosrdenstva, keď kňaz vzal Oltárnu sviatosť, aby ňou požehnal ľud, videla sestra Faustína Ježiša v rovnakej podobe, v akej bol na obraze. Spasiteľ udelil ľudu požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozliali na celý svet. Po chvíli svätica počula slová : „ Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu .“ Prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva odkázal všetkým ľuďom, osobitne hriešnikom, aby sa nebáli priblížiť sa k nemu. Viac

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

BOŽIEHO MILOSRDESTVO

BOŽIEHO MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTV

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

 

 

 

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO

 

BOŽIEHIE MILOSRDESTVO