Vo svätej spovedi odpovedia nie, keď by mali povedať ano !

 

Možno si sa o niektorom hriechu aj rozhodoval: povedať to, či nepovedať ? Je to strašné, pretože si vôbec nepochopil, že spoveď je stretnutie z Bohom, ktorý ti chce všetko odpustiť a zas ťa urobiť šťastným. Otec ťa nekonečne miluje a čaká na teba! Nech toto poslúži k príprave na túto spoved. A ja budem veľmi šťastný, ak aj jej zásluhou bude tvoja najbližšia spoveď lepšia ako tie predchádzajúce.

Čo je hriech ?

Spoveď . 2

Spoveď. 3

štyri lieky duše - _sv. otcovia

sväty don Bosco a jeho prorocké sny

o pýche

Porovnaj - Svätá Terezia z Avily mala videnie - Zomrela jedna osoba, o ktorej som sa neskôr dovedela. že žila dlhý čas veľmi špatné. keď bola ale mŕtvola spustná do hrobu, videla som množstvo, diablov ktorí tam na neho v hrobe čakali. A myslela na to čo asi urobilli démoni s dušou neboštika, keď už tak veľmi * týrali jeho telo. Pokračovanie

Porovnaj - DENNÍČEK SVATEJ FAUSTÍNY - Raz som videla dve sestry, ako vstupujú do pekla. Nevýslovná bolesť mi zovrela dušu, prosila som Boha za ne a Ježiš mi povedal:

„Choď za matkou predstavenou a povedz jej, že tieto dve sestry sa nachádzajú v príležitosti vykonať ťažký hriech."

Na druhý deň som o tom povedala predstavenej. Jedna z nich sa už snaží a druhá prežíva veľký boj. Pokračovanie- Svata Faustina_


 

Svätý Ján Bosco rozpráva

( Anjel ) Chceš vidieť niečo zvláštne? Veľmi rád", povedal som. Naraz vytiahol ani som nespozoroval odkiaľ veľký stroj, ktorý by som veľmi ťažko dokázal popísať. Vo vnútri mal veľké koleso. Postavil ho na zem. "Čo znamená toto koleso?" opýtal som sa. "Večnosť v rukách Božích",odpovedal mi. Potom chytil rukoväť na kolese a začal ňou otáčať. Po chvíli sa obrátil ku mne a povedal mi: "Chyť rukoväť a zatoč trochu! " Urobil som tak. Pozorujúc, čo sa bude diať, zbadal som na stroji veľké sklo v podobe šošovky, pripevnené na kolese. Hneď som tam uprel zrak. Hľa, aké divadlo!

Chlapci so zámkou na ústach - Svätý Ján Bosco rozpráva

Videl som tam všetkých chlapcov z oratória !

Videl som tam všetkých chlapcov z oratória !
Zbadal som tam aj siedmich mladíkov so zámkou na ústach, ktorá im sťahovala pery. Boli strašne zúriví. Traja z nich si naviac rukami zapchávali uši. Chcel som vytiahnuť zápisník a poznačiť si Ich mená, ale ten človek mi povedal: "Netreba. Hľa, sú zapísaní v tomto zošite, ktorý nosím stále so sebou."Zadivený a smutný, vidiac takú zvláštnosť,
pýtal som sa, prečo majú tí chlapci na ústach zámku. Odpovedal mi:"Či tomu nerozumieš? To sú tí, čo mlčia." "A prečo mlčia ?"

Odpovedia nie, keď by mali povedať ano ...

Vo svätej spovedi odpovedia nie, keď by mali povedať ano ! Porozumel som hned', že sa to vzťahuje na sviatosť zmierenia ( svätej spovede ) To sú tí, čo mlčia aj vtedy, keď sa ich spovedník pýta. Alebo vôbec neodpovedajú, alebo odpovedajú vyhýbavo či nepravdivo. Odpovedia nie, keď by mali povedať ano !Potom ten človek pokračoval:

 

 

Vidíš tých troch, čo si zapchávajú rukami uši ?

"vidíš tých troch, čo okrem zámky na perách zapchávajú si rukami uši? Ich stav je oplakaniahodný!

To sú tí, čo nielenže mlčia pri spovedi, ale vôbec nechcú počuť napomenutia, rady a rozkazy spovedníka. Sú to tí, čo počúvajú tvoje slová, ale si ich nevšímajú a neriadia sa nimi. Mohli by sí odopchať uši, ale oni nechcú! Ostatní štyria vypočuli tvoje povzbudenia aodporúčania, ale ich nepoužili na vlastný osoh.

"Musia odstrániť zo svojho srdca pýchu!"

Chlapci so zámkou na ústach - Svätý Ján Bo


"A čo majú robiť, aby odstránili tú zá
mku", opýtal som sa. "Musia odstrániť zo svojho srdca pýchu!" "Ja ich napomeniem. Ale u tých, ktorí si zapchávajú uši, je málo nádeje." Potom mi ten neznámy človek dal cennú radu: "Keď hovoríš dve slová z kazateľnice, jedno nech je o dobrej spovedi!" Sľúbil som mu, že to budem uskutočňovať. Lebo v skutočnosti mnohí sa zatratia, preto lebo sa nespovedajú. No veľmi mnoho viac sa ich zatratí preto, že sa spovedajú zle.

Chlapci so zámkou na ústach - Svätý Ján

Chceš myslieť málo na svoju dušu ?

Kto chce málo myslieť na svoju dušu, nech pristupuje k svätej spovedi raz mesačne. Kto si chce spasiť svoju dušu, nech pristupuje k svätej spovedi raz za štrnásť dní. Kto chce dosiahnúť dokonalosť, nech pristupuje k svätej spovedi každý týždeň. Častejšie ako týždenne nie, iba ak niekto cíti, že spáchal ťažký hriech.

Aby sme mali úžitok zo spovede, nestačí často sa spovedať, ale treba sa usilovať, aby sme sa nedopúšťali hriechov. Odkaz Miška Magoneho: "Usilujte sa vždy dobre si vykonať svätú spoveď !" Čo sa týka minulosti, keď poviete spovedníkovi všetky hriechy, ktorých ste sa dopustili v minulosti, tým spovedník nielenže spozná stav vašej duše, ale tým sa aj vy uistíte o spovediach minulého života. Potom budete môcťpovedať:"S minulosťou som spokojný!"

PÔJDEM K OTCOVI, pomôcka k sviatosti zmierenia pre mladých Vyšla ako pritoha časopisu SVETLO, čelo 2/1992 Zostavili saleziáni Copyright C SVETLO 1992

Svätý Ján Bosco

Čo je hriech ?

Spoveď . 2

Spoveď. 3

štyri lieky duše - _sv. otcovia

spoveď.1

Chlapci so zámkou na ústach - Svätý Ján Bosco rozpráva