už ho miluje

Svätá Mária Margita Alacoque

 

O svätom rúženci

 

Ruženec a Hirošima

 

 

Ako sa postupne a nebadane môže zmeniť život,“ pomyslel si Klaudius, keď kráčal po poľnej ceste pri rieke Bourbince. Za pár mesiacov, odkedy po prvý raz prišiel do Paray, sa toto pole zmenilo zo suchého, zmrznutého miesta na zelenajúcu sa, rozkvitnutú veľkonočnú záhradu.
Myslel na list, ktorý dostal od svojej mladšej sestry. V kláštore v Condrieu mala veľké problémy, nevedela sa prispôsobiť komunitnému životu a vyrovnať sa s pocitom, že opustila svojho starnúceho a chorého otca Bertranda. Okrem toho ho trápili zjavenia Margity Márie Alacoquovej. Dúfal, že počas jeho krátkej neprítomnosti našla novú sebadisciplínu a získala väčšiu kontrolu nad svojimi citmi. Veľmi by jej malo pomôcť, že si každý deň píše denník. Kiežby jeho náklonnosť k nej a jeho rady vyriešili jej problémy.
Keď prišiel do kláštora, matka Saumaise ho už očakávala. Jej tvár bola smutná. Zdalo sa, že za tie týždne sa jej nahromadili na čele vrásky, zatiaľ čo ústa mali ostrejší vzhľad a oči odzrkadľovali hlboké starosti.
„Matka Saumaise! Ste chorá?“
„Ani nie, otče. Mala som však ťažkosti. Prišli by ste do mojej pracovne, prosím?“
„Matka, to musí byť niečo vážne. Týka sa to vás alebo sestry Alacoquovej?“
„Otče, v minulosti som pochybovala o sestre Margite Márii. Karhala som ju a často som ju ponižovala. Na moje prekvapenie však vyšlo najavo, že je pokorná a poslušná. V tom, čomu verí, je vytrvalá. Nehľadá slávu ani nie je slabá. Jej problémy tento kláštor rozrušili, ale konečne jej môžem vyjadriť úplné sympatie a dôveru. Odkedy ste odišli, voči sestre sa rozpútali strašné klebety a ohovárania. Neraz som videla jej tvár pokrytú slzami. Správa sa však ešte pokornejšie, trpezlivejšie a niekedy sa celkom vzdáva.
Viem, že sa ťažko dostávam k jadru veci, ale som si istá, že pochopíte prečo. Ide o to, že niektoré rehoľníčky sú presvedčené, že vám, otče La ColombiŹre, chýba rušný spoločenský život Paríža a že kláštor v Paray je pre vás nudným poslaním. Hovoria, že príležitosť duchovne viesť mystičku ste privítali a vraj je pre sestru ľahké využiť vás a prinútiť, aby ste ju počúvali. Nemyslela som si, že vám to dokážem povedať, ani som nedúfala, že ma vypočujete.“
Klaudius stál pokojne ako socha. Nebola si istá, či v jeho očiach vidí hnev alebo hrôzu. Ruky si položil na operadlo stoličky a ťažko sa zdvihol, akoby bol starým mužom. Zamyslený podišiel k oknu.
„Netrápte sa tým, matka Sau-maise. Poviem vám, že sestra Alacoquová je vyvolená duša. Dovoľte mi, aby som sa zajtra vrátil a porozprával sa s vami i so sestrou. Možno vám budem vedieť dať odpoveď.“ 
Odišiel ako človek, na ktorého naložili ťažké bremeno. Vari ho Margita Mária klamala? Nemohol uveriť tomu, že by bola taká prefíkaná, ako hovorili sestry. 
V jezuitskom kolégiu si sadol za svoj stôl a napísal list svojej mladšej sestre. Jeho bratská rada bola vážna: „Dobro sveta závisí od dokonalosti, s akou si každý plní svoje povinnosti vo svojom životnom stave. Mnohí rehoľníci dodržiavajú pravidlá iba preto, lebo sa ozve zvonec. Komunity, ktoré by mali byť ohniskami, kde sa človek ustavične zapaľuje láskou k Bohu, zostávajú prekvapivo vlažné. Sestra moja, nesnažte sa meniť iných. Svedomito si plňte svoje povinnosti a možno zistíte, že slúžite ako príklad iným.“
Ráno povedal matke Saumaise: „Budeme pokračovať ako doteraz. Povedzte, prosím, sestre Alacoquovej, aby si ďalej písala denník, a o pár dní sa jej na to spýtam.“
Pri omši Klaudius zvolal: „Pane, nie som hodný.“ Bledá tvár sestry Margity Márie, obrátená nahor, bola ochromená ako tvár niekoho, kto vidí veľké zjavenie. Zdalo sa, že si už niekoľko minút neuvedomuje svet okolo seba

Klaudius dúfal, že mu povie, čo sa stalo. Sám bol rozrušený. Ako by ju mohol lepšie chápať?
S úctou si kľakol pred Najsvätejšou sviatosťou. V mysli sa vracal k všetkému, čo videl, počul a čo si kedy myslel o Kristovom Srdci. Vo svojej meditácii o ustavičnom vplyve pobožnosti k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu žasol nad spôsobom, akým sa táto jeho súkromná pobožnosť dostala do mysle a duše sestry Margity Márie.
Zaiste nebola učená, málo poznala evanjeliá, tým menej cirkevné dejiny alebo filozofiu. Sotvakedy mohla počuť niečo o Božskom Srdci. Čo chce od nej Pán? A čo chce od neho?
Práve v tom čase si sestra Margita Mária vo svojej cele písala do denníka: „Som horiacou sviecou pred Najsvätejšou sviatosťou. Najväčšou túžbou môjho života je, aby som zhorela ako svieca pred mojím Milovaným. 

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

Pán Ježiš : Moje Srdce horí láskou k ľuďom


Pán mi Ježiš mi povedal: ,Moje Božské Srdce horí takou láskou k ľuďom, a zvlášť k tebe, že už viac nedokáže zadržať plamene svojej horiacej lásky. Vybral som si ťa ako priepasť nehodnosti a nevedomosti, aby si vykonala môj veľký plán.‘ Na sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Krista som videla odkryté Božské Srdce. Opäť mi hovorilo: ,Hľaď na Srdce, ktoré tak milovalo ľudí, nebolo ničoho ušetrené, ani utrpenia a smrti, aby im preukázalo svoju lásku.
A namiesto vďačnosti dostávam väčšinou len nevďak, neúctu a svätokrádeže, chlad a pohŕdanie, ktorého sa mi dostáva vo sviatosti lásky. Žiadam, aby prvý piatok po oktáve Božieho tela bol venovaný zvláštnemu sviatku na počesť môjho Srdca na odčinenie za urážky, ktoré utrpelo, keď bolo vystavené na oltári‘.“
Keď to Klaudius neskôr čítal, jeho jemne klenuté obočie sa dvíhalo. Pocit úžasu ho prinútil skloniť hlavu. Cítil, ako sa mu do očí tlačia teplé slzy. Súcit s touto mystickou rehoľníčkou ho prekvapil. Život mystika nikdy nebol ľahký, uvažoval a modlil sa: „Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, daj jej milosť vytrvalosti a silu, aby všetko vydržala.Podľa knihy Ruth H. Lavigneovej Svätý Klaudius La ColombiŹre,Dobrá kniha, Trnava 2001  SrdceZdroj

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

V hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Vykupiteľom

PÁN JEŽIŠ SV. FAUSTINE - Keď sa ku Mne duša priblíži s dôverou, naplním ju ohromnou milosťou. Duše, ktoré budú rozširovať slávu môjho milosrdenstva, budem po celý život chrániť tak, ako chráni nežná matka svoje dojča. V hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Vykupiteľom. V tejto poslednej hodine nemá duša nič na svoju ochranu, iba moje milosrdenstvo... Čím väčší je hriešnik, o to väčšie právo má na moje milosrdenstvo... Nemôžem potrestať ani toho najväčšieho hriešnika, keď sa odvoláva na moje milosrdenstvo." Viac....

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte?

Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte? Kde je môj Syn a túžba, aby ste ma k Nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa sami seba opýtate: ´Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?´ Modlite sa, postite sa a majte srdce plné milosrdenstva. Nezabúdajte na svojich pastierov. Modlite sa, aby sa nestratili, aby zostávali v mojom Synovi, aby takto boli dobrými pastiermi pre svoje stádo.moje milosrdenstvo."Opäť vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Dnes vás pozývam k obnove srdca. Otvorte sa Bohu a odovzdajte mu všetky svoje ťažkosti a kríže, aby Boh všetko pretvoril na radosť.". " Viac....

  • Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti
  • Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti
    • Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti
    • Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti
    • Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti
  • Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti

Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti