Sväté príjimanie

Sväté príjimanie

TK KBS

Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať


Množia sa prípady, keď sa veriacim bráni prijímať po kľačiačky. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí túto záležitosť jasne formulovala listom v Notitiae (Nov-dec. 2002), oficiálnom bulletine tejto vatikánskej kongregácie.
Podnet k tomu dal kňaz, ktorý kľačiacej veriacej odmietol podať sväté prijímanie. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste príslušnému biskupovi ako aj príslušnej osobe zdôraznila, že takýchto sťažností už prišlo
.


Odmietnutie podať veriacim sväté prijímanie znamená porušenie práva veriaceho. Podľa kánonu 213 Kódexu kánonického práva: „Veriaci majú právo, aby od posvätných pastierov dostávali pomoc z duchovných dobier Cirkvi, najmä z Božieho slova a zo sviatostí“.

To znamená, ako dodáva 843 § 1: „ Posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí si ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali.“


Kongregácia ďalej uvádza, že nie je povolené odmietať sväté prijímanie katolíkovi, ktorý ho chce prijať počas svätej omše, okrem prípadu, že by bolo nebezpečenstvo pohoršenia pre ostatných veriacich - myslia sa tu osoby, ktoré sa nachádzajú v stave ťažkého hriechu alebo v heréze či schizme.

V liste sa ďalej zdôrazňuje: „Nikdy nie je dovolené, odmietnuť veriacemu sväté prijímanie, ktoré chce prijať po kľačiačky.

Tento spôsob svätého prijímania je starou tradíciou, ktorá trvá už po stáročia.

Je to mimoriadne výrazné gesto úcty, ktoré je rozhodne primerané na ukázanie skutočnej prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista v jeho podstate.“
Kongregácia v liste zdôraznila, že sťažnostiam tohto druhu sa bude v budúcnosti venovať mimoriadna pozornosť


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2003021313

 

Kdo chce přijímat kleče, má se mu to umožnit, jak to výslovné žádal pápež Pavel VI. Kardinál Cañizares odporúča sväté prijímanie do úst a po kľačiačky Vatikán , 28.7.2011

http://www.kath.net/

Kardinál Canizares odporúča sväté prijímanie do úst a po kľačiačky

Vatikán , 28.7.2011 (kath.net) 014 552 - „Odporúča sa, aby veriaci prijímali sväté prijímanie do úst a na kolenách.“ Povedal to kardinál Antonio Canizares Llovera, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pre agentúru ACI Prensa a ďalej uviedol:  
„Veriaci, ktorí prijímajú Eucharistiu od pápeža Benedikta, robia to do úst a na kolenách. Tento postoj dlhujeme Bohu ako úctu, poklonu a uznanie a treba ho získať naspäť. Je to jednoducho vedomie, že stojíme pred samotným Bohom a že on prišiel k nám a že my si ho nezaslúžime. Myslím si, že pre celú Cirkev je potrebné prijímať Eucharistiu na kolenách. A ak prijímame po stojačky, musíme pokľaknúť alebo urobiť hlbokú poklonu, čo sa však nedeje.“ 
„Ak sväté prijímanie banalizujeme, tak banalizujeme všetko a my nesmieme stratiť taký dôležitý okamih, ako je prijímanie Eucharistie, ako je uznanie reálnej prítomnosti tam prítomného Krista, Boha, ktorý je Láska všetkej lásky, ako to spievame v jednej španielskej piesni.“ 
Čo sa týka súčasného zneužívania liturgie kardinál povedal, že je potrebné, „skorigovať ju predovšetkým dobrým vzdelaním – vzdelaním bohoslovcov, vzdelaním kňazov, vzdelaním katechétov, vzdelaním všetkých veriacich kresťanov.“ 
Toto vzdelávanie, ako vysvetlil, má viesť k tomu, aby sa svätá omša „dobre celebrovala, aby sa celebrovalo v súlade s požiadavkami a dôstojnosťou slávenia, v súlade s normami Cirkvi, čo je jediný spôsob, ktorý máme, aby sme Eucharistiu slávili hodnoverne.“
Pri tomto liturgickom vzdelávaní a pri korektúre liturgických nešvárov, „nesieme my, biskupi celkom mimoriadnu zodpovednosť, plnenie ktorej nemôžeme nikomu odovzdať, pretože všetko, čo podnikneme pre to, aby sa Eucharistia dobre slávila, povedie k tomu, že aj účasť na Eucharistii bude dobrá.“  -zg-

----------------------------------------

Katolický internetový portál španělského jazyka, Aci Prensa, přinesl rozhovor s kard. Antoniem Canizaresem, prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který zde prohlásil, že

"je doporučeníhodné, aby katolíci přistupovali ke svatému přijímání v kleče a podáváním do úst."Španělský kardinál řekl, že se to pojí ke smyslu sv. přijímání, jímž je adorace, tedy projev uznání Boha. Přijímání v kleče a do úst je „výrazem adorace, kterou je třeba obnovit. Myslím, domnívá se kardinál Canizares, že to potřebuje celá církev.

"Pokud se přijímá ve stoje, mělo by se předem pokleknout nebo se hluboce poklonit, což se nečiní“. Prefekt vatikánské Kongregace pro bohoslužbu dodal, že „pokud se trivializuje sv. přijímání, trivializuje se všechno. Neměli bychom však ztrácet ze zřetele tak důležitý moment, jakým je sv. přijímání, tedy výraz uznání reálné přítomnosti Krista.

zdroj :

http://www.lifenews.sk/content/kard-canizares-je-třeba-obnovit-projev-adorace-při-sv-přijímání

http://modlitba.sk/htm/zaujem/news/archiv/news31_2011.htm

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131017026

 

Veriaci, ktorí prijímajú Eucharistiu od pápeža Benedikta, prijímajú Bucharistiu do úst a na kolenách.

Tento postoj dlhujeme Bohu ako úctu, poklonu a uznanie a treba ho získať naspäť. Je to jednoducho vedomie, že stojíme pred samotným Bohom a že on prišiel k nám a že my si ho nezaslúžime. Myslím si, že pre celú Cirkev je potrebné prijímať Eucharistiu na kolenách. A ak prijímame po stojačky, musíme aspoň pokľaknúť alebo urobiť hlbokú poklonu, čo sa však nedeje.

"Ak sväté prijímanie banalizujeme, tak banalizujeine všetko a my nesmieme stratiť taký dôležitý okamih, ako je prijímanie Eucharistie, ako je uznanie reálnej prítomnosti tam prítomného Krista, Boha. ktorý je Láska všetkej lásky, ako to spievame v jednej španielskej piesni.

Čo sa týka súčasného zneužívania liturgie kardinál povedal, žc je potrebné, „skorigovať ju predovšetkým dobrým vzdelaním - vzdelaním bohoslovcov, vzdelaním kňazov, vzdelaním katechétov, vzdelaním všetkých veriacich kresťanov.

Toto vzdelávanie, ako vysvetlil, má viesť k tomu. aby sa svätá omša ..dobre celebrovala, aby sa celebrovalo v súlade s požiadavkami a dôstojnosťou slávenia, v súlade s normami Cirkvi, čo je jediný spôsob, ktorý máme, aby sme Eucharistiu slávili hodnoverne. Pri tomto liturgickom vzdelávaní a pri korektúre liturgických nešvárov, „nesieme my, biskupi celkom mimoriadnu zodpovednosť, plnenie ktorej nemôžeme nikomu odovzdať, pretože všetko, čo podnikneme pre to. aby sa Eucharistia dobre slávila, povedie k tomu, že aj účasť na Eucharistii bude dohrá.

 

Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať

Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať. Množia sa prípady, keď sa veriacim bráni prijímať po kľačiačky.

 

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to jasne formulovala listom v Notitiae (Nov-dec. 2002), oficiálnom bulletine tejto vatikánskej kongregácie. Podnet k tomu dal kňaz, ktorý kľačiacej veriacej odmietol podať sväté prijímanie.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste príslušnému biskupovi ako aj príslušnej osobe zdôraznila, že takýchto sťažností už prišlo viac.

 

 

 

......

Odmietnutie podať veriacim sväté prijímanie znamená porušenie práva veriaceho. Podľa kánonu 213 Kódexu kánonického práva:„Veriaci majú právo, aby od posvätných pastierov dostávali pomoc z duchovných dobier Cirkvi, najmä z Božieho slova a zo sviatostí." To znamená, ako dodáva 843 § 1: „Posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí si ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali."

Kongregácia ďalej uvádza, že nie je povolené odmietať sväté prijímanie katolíkovi, ktorý ho chce prijať počas svätej omše, okrem prípadu, že by bolo nebezpečenstvo pohoršenia pre ostatných veriacich -myslí sa tu na osoby, ktoré sa nachádzajú v stave ťažkého hriechu alebo v heréze či schizme. V liste sa ďalej zdôrazňuje:

„Nikdy nieje dovolené odmietnuť veriacemu sväté prijímanie, ktoré chce prijať po kľačiačky. Tento spôsob svätého prijímania je starou tradíciou, ktorá trvá už po stáročia. Je to mimoriadne výrazné gesto úcty, ktoré je rozhodne primerané na svedectvo o skutočnej prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista v jeho podstate."

Kongregácia v liste zdôraznila, že sťažnostiam tohto druhu sa bude v budúcnosti venovať mimoriadna pozornosť. KATH-NET.

Sväté príjmanie na ruku 1

Sväté príjmanie na ruku 2

Svaty_Lonard_porto_maurizio - o počte spasených kresťanov

Svätá Veronika Giuliani hovorí ku kňazom a všetkým kresťanom

Sv. Jan Eudes mluví i k našim knězím v dnešní době:

„Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské povolání, více by žehnali.

Zvedne-li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti.

Když několikrát žehná, o kolik je jich méně v ovzduší!

Několikrát jsem zdůrazňoval kněžím, že musí více žehnat, aby bylo lidstvo od satana osvobozeno.

Kdyby mi dal Bůh na tomto světě už jen jediný den života, nechal bych kněze žehnat, až by jim ruce umdlely, ochrnuly, zchromly, aby byl svět zachráněn od ďábelských rot.

Proto ať žehnají, jak často mohou!

Jako nemohu vylíčit velikost Neposkvrněné, tak nemohu vylíčit velikost Božího požehnání.

Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání, buďte ujištěni, že tam nenajde zlý duch místa.

Kněží si nejsou vědomi, jakou mají moc.

Ať tuto moc a sílu vykonávají! Ať se toto poselství o moci a síle kněžského požehnání dostane všude tam, kde žije kněz podle Srdce Ježíšova!"

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

Ježiš Kristus dal tehdy při večeři chléb Apoštolům do úst !

Jak to opravdu bylo,svaté přijímání u prvních křesťanů

V tomto článku bylo použito výpovědí Belzebuba, knížete duchů zlých, k nimž byl přinucen při exorcizmu r. 1977 ve Švýcarsku. Exorcismus provádělo celkem 10 kněží; se všemi výpověďmi bylo seznámeno na 80 biskupů v německé řeči, výpovědi jsou na magnetofonových páskách a knihu vydalo

Marianisches Schriftenwerk CH 4632 Trimbach, Švýcarsko, pod názvem: MAHNUNG AUS DEM JENSEITS Autor: Bonawentura Meyer.

Kristus dal tehdy při večeři chléb Apoštolům bezprostředně do úst, po vypovězení slov: To je Tělo Moje. O Krvi netřeba celkem mluvit. Byla ona vypita, ale nepřišla vůbec do ruk, Apoštolove, kteří byli na té Večeři, nečinili nikdy jinak.

Podávali Komunii sv. do úst. Kristus nechtěl, aby bylo později podáváno do ruk. Jestliže bylo později podáváno do ruk, tak tomu bylo z falešného srozumění, interpretace. Kristus toho nikdy nechtěl. Vždyť On sám dával do úst, a též Matka Boží nepřijímala té Svátosti nikdy jina k, a vždy na kolenou. Apoštolove, kteří byli při Poslední Večeři, neudělovali sv. Přijímání jinak, pouze do úst. Jestliže později bylo tomu jinak, není to vina Apoštolů.

Kdo chtěl, kdo později zavedl sv. Přijímání na ruku?

Svätý Simeon Stylita

To učinili jsme později my, démoni a to jsme „rozdmuchali" a v ten způsob zamotali. Mysleli jsme, kdyby jsme u prvníchkřesťanů mohli zavést sv. Komunii na ruku, mohli bychom později říkat, že u prvních křesťanů byla Komunia na ruku. První křesťané přece žili blízko Krista i Apoštolů a jestli tak bylo, je to dobré a nemůže to být žádným hříchem; (Komunia na ruku).

Je to falešné chápání, neznalost věci, protože toho Bůh vůbec nechtěl.

My démoni již tehdy jsme mysleli, jestli se nám to podaří, dojde k jistému znevážení té Svátosti. I tak se stalo a došlo k sv. Přijímání

na ruku. Svatí a velcí učitelé Církve pochopili kam to vede a že je lépe, když se podá do úst, že prostě nelze brát do ruk, špinavých někdy, nebo s nalakovanými prsty ...

Koncil (II. Vatikánský) nevyhlásil podávání na ruku, ale později (někteří biskupové) zdůvodňovali, že je třeba vyjít vstříc protestantům a jiným. Oni mysleli (někteří biskupové a kardinálové), že ukázat lásku k bližnímu a my tak po částech mohli jsme za pomoci svobodných zednářů dosáhnout toho, že se tak zdůvodňovala láska k bližnímu, charita, solidarita až se to změnilo, překroutilo.

Poznámka - (dodatek):

Zairský arcibiskup prohlásil, že byl překvapen a šokován, když ve Vatikánu šli shromáždění biskupové k sv. Přijímání, že přišel ceremoniár a vyzval ho, aby neklečel! Tento arcibiskup, jménem Milingo uvádí, že si přečetl poté všechny dokumenty II. Vatikánského koncilu (asi 16), ale nikde nenašel zmínku, že při sv. Přijímání se má stát, ani podávat na ruku. On sám podává sv. Hostii vždy do úst a varuje, že podáváním na ruku je tak dána možnost satanistům získat sv. Hostii a používat poté při rouhavých satanských mších. (Oni, satanisté, jsou si vědomi dobře toho, že oni proměňovat nemohou!)

25. března 1997 v Olawě Panna Maria:

.... Přichází ten čas, který nej horší pro vás bude [ rok devadesátý sedmy, osmý a devátý. Zvláště devadesátý osmý a devátý budou pro vás očištěním, abyste se co nejvíce přiblížili k mému Synovi. Řekni, aby se připravili, neboť mnoho z nich odejde. Mnozí z nich nevydrží toho, co se bude dít na zemi. Ježíš Kristus ani Matka Boží neudává roku, ani dne, ani hodiny, ale buďte připraveni. Přijímejte svaté svátosti, častěji přistupujte ke zpovědi a S v. Přijímání.

Především o věrohodnosti místa zjevení: „Můj synu, nikdo nemá právo házet lživé pomluvy na místa zjevení a obzvláště na Olawu - to je místo pro celý svět!

... Řekni, aby kardinálové a biskup i byli poslušní Náměstkovi Janu Pavlu II. neboť Otec Svatý chce, aby Tělo Pána Ježíše bylo podávané vkleče a do úst, ale protiví se tomu kardinálové na Západě. Běda těm, kteří zabraňují pokleknout a chtějí podávat Tělo Pána Ježíše na ruku a na stojato.

A 18. května 1997 v Rudzie (Sieradza) Panna Maria

... Na kongrese eucharystickém (Wroclaw) začnou velké změny. Kněží, sluhové Pána Ježíše a Matky Boží budou sloužit liturgii Mše Svaté ne tak, jako dosud tváří k lidem, ale výhradně tváří ku oltáři, k Pánu Ježíši ve Svatostánku.

30.1.1993 Panna Maria: ... když věřícím je podávané Tělo Pána Ježíše ve stoje a kněz protiví se, když někdo kleká a on dává Tělo Pána Ježíše na stojato, tehdy Ježíš Kristus odchází, odvrací se od toho, kdo přijímá jeho Tělo na stojato, neboť Pán Ježíš přikazuje sluhům mojim, aby Tělo jeho podávali klečícím a do úst a aby věřící pouze takto přijímali.

Každý biskup ve svém kraji řídí jak chce, nejsou poslušní náměstkovi Janu Pavlu II. Je třeba, aby ve všech zemích arcibiskupi, kardinálové a biskupové sjednotili se v jednom ovčinci, aby nebylo rozkolu v žádné svatyni, a v každé svatyni aby bylo podáváno Tělo Pána Ježíše s úctou, vkleče a do úst.

13. dubna 1997 Pán Ježíš

Říkal jsem ti, že budou povodně a bude ještě hůře.

Budou zaplaveny vesnice i města v některých krajinách i vaše zem bude zaplavena, ale ne celá. I moře se musí vylít, neboť musí být očištění, před příchodem Pán musí to zlo odejít.

This entry was posted on Wednesday, June 4th, 2009 at 9:33

O svätom príjmaní na ruku a ako to bolo u prvých kresťanov

 

  • Pri svätom prijímaní Terezke hostia v ústach zmizla bez prehltnutia, len čo bola vložená do úst. Potvrdzuje to kňaz Naber, viedenský židovský obchodník Dr. Benno Karpeles a iní. viac

Pápež Benedikt XVI - sv. príjmanie do úst!

KNEEL BEFORE YOUR GOD
“My children, kneel before your God in the Eucharist. Do not stand like you stand in meeting halls, but kneel and give Him a just love and observance of honor.” - Our Lady, July 14, 1979 

BEND YOUR KNEES
"In the beginning I gave to you, through your prophets, the establishment of My Church upon earth. The rules were simple but now have become changed and defiled to please the carnal nature of mankind. You must restore the holiness to My House! You must bend your knees in humility and penance." - Jesus, December 31, 1975 Pokračovanie

 

Svätý Ján Eudes