Hriech a charizmy

Pán často mení naše hriechy na dary. Ak svoje chárizmy objavíme vďaka svojim hriechom. Často sa stáva, že náš hriech je spojený s určitou charizmou. Keby ste prišil mnou a povedali by ste mi: „Otče, ja neviem, aké sú mi charizmy", ja by som vám povedal: „Povedz mi, aké tvoje hriechy, a ja ti poviem, aké máš charizmy." A platí to aj opačne.

Ak mi poviete: „Otče, ja nemám žiaden hriech tak ja vás vyzvem: „Tak mi povedz, aké máš charizmy. Na základe tejto informácie vám poviem, aké máte hriechy. Vidíte, aký je Pán dobrý on berie do úvahy hriechy > ale zároveň ho premieňa na dobro.

Uvedieme niekoľko príkladov, aby ste lepšie pochopili, o čom hovorím.

Svätý Peter : Keď si Pán Ježiš vyberá dvanástich apoštolov, nevyberá si dvanástich svätcov, ale dvanástich hriešnikov. Pozrime sa na svätého Petra. Bol to veľmi namyslený muž a chcel byť vždy na prvom mieste. Stále si staval do popredia, len aby vynikol, aby bol pred inými. V písme sa o tomto Petrovom hriechu veľmi jasne hovorí. Je to hriech pýchy.

Sv. Peter bol veľmi ambiciózny. Spomeňme si na scénu, keď sa Pán Ježiš prechádzal po jazere. Peter bol jediný, ktorý oslovil Pána Ježiša: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel po vode." Nepotreboval to, nepotreboval sa prechádzať po mori, veď bol v loďke.

Pán Ježiš mu povedal . Poď! A Peter vystúpil z loďky a prechádzal sa po mori. Samozrejme, že celú tú cestu neprekonal, lebo sa zľakol. Namiesto toho, aby sa pozrel na Pána Ježiša, sa pozrel do hlbočiny a začal sa topiť (porov. Mt 14,24-33).

Vždy sa vyvyšoval a staval sa pred ostatných * Povedal: „Aj keby ťa, Pane, všetci títo zradili, ja ťa určite . porov. Mt 26,33).

A bol jediný, ktorý ho zaprel. On je vždy ten, ktorý zasahuje. Keď bol v Getsemanskej záhrade s Pánom Ježišom, jediný vytasil meč na Pána Ježiša, ochranu a odrezal sluhovi ucho (porov. Lk 22, Aj na hore Tábor bol jediný, ktorý prehovoril: „Učiteľ dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a Eliášovi" (Lk9,33).

Peter spôsoboval Pánovi Ježišovi najväčšie ťažkosti:

Čo urobil Ježíš s jeho hriechom pýchy, s jeho povahou ? Nepovedal mu: Peter, nehnevaj sa, je mi to ľúto, ale tebe sa určite nepodarí kráčať so mnou, so všetkými tými ťažkosťami, ktoré mi spôsobuješ", ale stavia ho pred výzvu. Nepýta sa ho: „Peter, pamätáš si, čo som učil ? Ani : Peter, čo si myslíš, dokážeš viesť Cirkev ? Nie, nič také. Pán mu položí veľmi jasnú otázku: „Peter, miluješ ma?

A táto otázka znamenala: „Peter, budeš znamenala: Peter budeš vodcom nie preto, že by si mal dar vodcovstva, ale preto, že ma miluješ. Potom mu povedal, že bude veľa trpieť. Si na to pripravený? Prijmeš to, aby som zmenil tvoje náklonnosti, tvoje prirodzené dary na charizmy tvoje : A Peter odpovedal: „ Áno "

A vy zrejme rozumiete, čo je to láska. Viete, že niet väčšej lásky, ako tej, keď človek položí život za niekoho iného.Pán Ježiš sa nepozerá na to, že ho sv. Peter trikrát zaprel. No Peter odpovedá na Ježišovu výzvu slovami: Áno, Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa milujem. Postaraj sa o moje ovce ? Jedina podmienka, ktorú kladie Petrovi, je tá, či ho miluje. Sv. Peter je úprimný. Ak ho bude milovať, všetko bude v poriadku a Peter bude schopný pásť jeho ovce. ( porov. 21, 15 – 19 )

Z knihy : Elias Vella – Ježiš môj uzdravovateľ

Spytovanie svedomia 1

Spytovanie svedomia 2

HNEV - čnosť alebo neresť ?

Hriechy proti nádeji

HNEV - čnosť alebo neresť ? DOC..

Falošné sny falošných prorokov

 

Ako diabol útočí na človeka ? Kňaz exorcista: Jozef Maretta

rozlišovanie duchov

česť a dobré meno blížneho

Svätá Terezia z Avily - hrad duše

 

............................................................................................................................................................................................................................................

Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete

Ó, ako dlho už trpím za vás! Pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou: Kam kráčate ? Vari sa už neviete zastaviť ?

 

Panna Mária v La Salette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
stiahni v doc. Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

 

 

 

Nemá modlitba