Vyslobodenie z moci zlého

Neal Lozano - Sprievodza v službe vyslobodenia

Duchovný svet

Páter Gabriel Amorth, oficiálny rímsky exorcista, povedal veľmi závažný názor, že ak biskup nevykonáva exorcizmy alebo nepoverí kňaza, aby ích vykonával, dopúšťa sa ťažkého hriechu.

Nanešťastie mnohí veriaci si už neuvedomujú vzájomné pôsobenie medzi prirodzeným a duchovným svetom. Duchovný svet stal niečím cudzím.

Môžeme to rozumovo prijať, ale lieky to nie je súčasťou nášho západného svetonázoru. Pre lnýchi je niečím čudným, takže o ňom radšej ani nepremýšľajú, tých, ktorí sú duchovne oslabení, je zmätok ešte väčší.

casť problému spočíva v tom, že démonský svet je skrytý. Nerozumierne mu a obyčajne sa bojíme toho, čomu nerozumie

Strach je jednou z najväčších prekážok pri našej spolupráci s Panom ktorý nás chce vyslobodiť. Obrazy zlých duchov, ktorí sú okolo nás alebo v nás, vyvolávajú jednu z najpodstatnejších obáv. Niečo so mnou nie je v poriadku a ja s tým nedokážem nič urobiť. A skrývame sa podobne ako Adam a Eva..

rozrávanie o zlých duchoch môže vyvolať obavy typu: nie je vo mne nejaký duch?" Predstavujeme si škaredého malého demona, ktorý sa v nás skrýva na tajnom mieste. Naháňa nám strach ! Je to odporné! Čiastočne je to pravda, ale zároveň , že ten duch nie je o nič škaredší než hriech, za ktorým sa skrýva.

Hriech, na ktorý sme si zvykli, spôsob myslenia, ktorý uráža toho, ktorý nás stvoril, zúfalstvo, ktoré nosíme a zvykli sme si naň, žiadostivosť, ktorú tajne živíme, neodpustenie, zatrpknutosť, nečistota, škodoradosť ktoré kŕmime - to sú prejavy vplyvu zlých duchov.

Takto vyzerajú, ale nám sa nezdajú také zlé, pretože sú to naši démoni. Sú pozvanými hosťami, našimi spoločníkmi.

Určitý strach a zmätok vyvoláva význam biblického slova, ktoré sa často prekldadá ako „posadnutý". Lepší preklad tohto gréckeho slova je „démonizácia". V podstate znamená „mať démona" alebo „konať pod vplyvom démona".

Slovo „posadnutý" naznačuje, že život človeka je pod kontrolou diabla alebo mnohých démonov. Je to oveľa vážnejšie než démon, ktorý má vplyv na oblasť alebo niekoľko oblastí nášho života. Je to dobrý príklad, ako nás chce nepriateľ vyviesť z rovnováhy.

Je náročné uvažovať o tom, že potrebujeme vyslobodenie spod vplyvu zlého ducha, ak ho spájame s posadnutosťou a zvlášť s takou posadnutosťou, aká sa zobrazuje v médiách. Mnohí kresťania teoreticky pripúšťajú pôsobenie diabla, ale myslia si, že to nemá nijaký praktický dopad na život veriaceho človeka.

Myslia si, že démoni môžu vplývať len na tých, ktorí nepoznajú Krista. Môže mať kresťan „démona", byť pod vplyvom zlého ducha alebo mať oblasť života, v ktorej stratil slobodu ? Áno.

Väčšina veriacich priznáva, že určité oblasti svojho života ešte Kristovi neodovzdali. Niečo si nechávajú pre seba. Diabol môže mať vplyv v týchto oblastiach a držať ľudí v otroctve.

Náš strach ešte zväčšujú filmy a knihy, ktoré sa často zameriavajú na extrémne prípady zviazanosti. Chce sa nám zvracať z prejavov Zlého, ktoré sú reakciou na modlitby kňaza alebo človeka, ktorý sa modlí za vyslobodenie. A my si potom kladieme otázku: Môže diabol ovládnuť dušu kresťana? Mnohí sa boja diabla a nemajú istotu v Ježišovej láske. Sú okradnutí o moc, ktorú majú v jeho mene. Keď si predstavíme, že sa nad nami modlia za vyslobodenie, hneď si spomenieme na posadnutého diablom, s ktorým sa Ježiš stretol v 5. kapitole Markovho evanjelia. Tento posadnutý mal nadľudskú silu trhať retaze. Prostredníctvom toho človeka hovorili démoni a urobili ho choromyseľným. Nútili ho, aby sa sám zraňoval.

Myslím si, že mocné prejavy majú viac do činenia s úrovňou infiltrácie démona než s jeho mocou. Ide o to, do akej miery sa život človeka a jeho osobnosť preplietla s prítomnosťou démona. Ježiš v Lukášovom evanjeliu 11, 26 naznačuje, že niektorí démoni sú horší než iní. Hoci démoni majú rôznu mieru sily, ich moc je bezvýznamná v porovnaní s mocou vzkrieseného Pána.)

Viac než 95 percent ľudí, za ktorých som sa modlil, nemali fyzické prejavy Zlého. Tieto veci sa naozaj stávajú, ale podľa mojich skúseností sa stávajú len zriedka. K týmto prejavom dochádza v tých najťažších prípadoch. (O prejavoch hovorím viac v 14. kapitole.)

Tiež sa viac prejavujú pri takých modlitbách za vyslobodenie, ktoré zdôrazňujú konfrontáciu s démonmi alebo ked sa takéto prejavy očakávajú. Keď sa pozornosť zameriava na prípady násilných prejavov, mnohí ľudia nebudú mať chuť hľadať vyslobodenie a som si istý, že to diabla určite netrápi, lebo veľmi rád ostáva skrytý.

 

Diabol sa skrýva sa v zákopoch

**==***==**

Diabol veľmi rád ostáva skrytý

Diabol má veľa stratégií. Jedna z nich spočíva v tom, že sa Veľmi rád skrýva zamaskovaný v tme, aby nás mohol podvádvádzať z tajného miesta.

Pamätáte sa? K Adamovi a Eve prišiel zamaskovaný ako had, jedno z Božích stvorení.

Keď sa modlíme s niekým, často vnímame, že vyslobodenie z otroctva prechádza z jednej miestnosti do druhej. Človek Odhaľuje jednu problémovú oblasť a zrieka sa duchov, ktorí sú spojení s týmto problémom, a potom uvidí niečo hlbšie aleBo tmavšie - dvere do ďalšej miestnosti. Keď sa vyslobodíme z jednej oblasti otroctva, to, čo bolo skryté, je teraz viditeľné.

Prišiel za nami istý kazateľ a prosil o modlitbu. Priznal sa, že má strach hovoriť na verejnosti.

Povedal tiež, že má veľmi Veľké sexuálne pokušenie, ale dokáže mu odolávať. Skôr, než sa s niekým modlím za vyslobodenie, položím mu zopár otázok - je to neformálny rozhovor -, aby som získal informácie o detstve a živote toho človeka. „Povedzte mi niečo o matke a otcovi," spýtal som sa.

Moja matka bola príliš zaneprázdnená," povedal. „Kontrolovala otca a kritizovala ho, keď nebol doma. Môj otec bol úprimnejší. Hrával som sa s ním. Keď som mal sedem rokov, musel odísť na rok do zahraničia, kde mal prácu. Keď sa vrátil domov, náš vzťah už nikdy nebol rovnaký."

Keď som ho počúval a zároveň bol vnímavý voči Duchu Svätému, napísal som si zopár vecí, ktorých by sa mohol zriecť: strach, strach z rozprávania na verejnosti, strach z odmietnutia, strach z poníženia, strach zo zahanbenia, strach z kritiky, neistota, kontrola, opustenie, odmietnutie, zranenie, osamelosť a žiaľ.

Ale v čom bol základný problém? „Keď matka kritizovala otca, keď nebol doma, možno ste sa cítili neisto a pýtali ste sa, čo by hovorila o vás, keby ste neboli doma," povedal som.

Na to som nikdy nemyslel."

Možno sa mýlim," odpovedal som, „ale keď sa budeme modliť, rád by som vás viedol v modlitbe za odpustenie. Ak ste sa stotožnili s otcom a vaša matka ho kritizovala, možno ste mali pocit, že niečo musíte urobiť alebo povedať, ale nemohli ste nič urobiť alebo povedať. Možno ste to brali osobne."

Pozrel sa na mňa so slzami a povedal: „Niečo sa ma dotklo."

 

Začali sme sa modliť.

Odpúšťam svojej matke, že..." Plakal.

Potom sme prešli k otcovi. „Odpúšťam ti, otec, že si ma opustil a nechránil..." Začal vzlykať, keď odhalil nevyriešenú bolesť. Nikdy neuvažoval o tom, ako veľmi sa cítil opustený, keď otec na rok odišiel.

Zriekol sa celého zoznamu duchov a povedal: „Prežívam pokoj." Myslel som si, že sa to skončilo, ale povedal: „Mám ešte niečo iné."

Otvorila sa ďalšia miestnosť. Povedal mi o niekoľ kých sexuálnych kontaktoch, ktoré mal ako dieťa - bol v skupine chlapcov a dievčat, ktorí sa navzájom dotýkali a pozerali porno.

Viac než po dvadsiatich rokoch sa mu v mysli vybavil ten istý pornografický obrázok. Opäť sme sa modlili. Odpustil chlapcom, ktorí mu ukázali obrázok, a zriekol sa poškvrnenia.

 

Potom povedal: „Je tu ešte niečo. Nikdy som to vo svojom živote nikomu nepovedal. Keď som mal dvanásť rokov, jeden chlapec si na mňa sadol a chcel odo mňa orálny sex. Bol som vydesený, keď som sa snažil dostať z tejto situácie."

 

 

 

Nepriateľ bol odhalený

 

Keď sme sa zriekli duchov a prikázal som im odísť, priateľa zaplavila veľká radosť. Nepriateľ bol odhalený, svetlo zaplavilo tmavé miesta a starý spôsob myslenia bol narušený.

Aký bol diablov plán pre život tohto kazateľa ? Naozaj neviem, ale tu sú určité časti. Boh ho povolal, aby hlásal evanjelium. Dostal strach z odmietnutia a bolo preňho ťažké, aby sa postavil pred ľudí a povedal, čo preňho Pán urobil. Som si istý, že diabol sa veľmi potešil, keď zabránil tomuto človeku, aby konal v moci, ktorú mu Boh dal.

Ale diabol mal aj hlbšie plány. Pracoval so zranením a pochybnosťami toho človeka o sebe. ( chcel ho priviesť k tomu, aby bol znechutený a robil kompromisy. Teraz sme odhalili koreň a nepriateľova moc sa (aspoň na istej úrovni) zlomila.

Môj priateľ môže slobodne kráčať ako víťaz. Už sa neskrýva v strachu. Má príležitosť, aby sa jeho slabá stránka stala jeho silou, keď bude úplne závisieť od Boha.

Jeho skúšky v ňom vyvolali hlboký zmysel pre milosrdenstvo a vnímavosť voči Duchu Svätému. Keď bol vyslobodený, hlbšie si uvedomil Božie milosrdenstvo. Jeho strach z diabla stratlili svoju moc. Keď sa spolu s nami modlil za iných ľudí, vnímal som, že má zvláštny dar osloviť srdce tých, ktorým slúží.

Myslím si, že bude rozvíjať dar rozlišovania, vďaka ktorému ktorému mnohí zajatí vyslobodení.

Z knihy Neal Lozano - vyslobodení

 

 

Prístupové cesty diabla

**==***==**

 

Diablove útoky sú veľmi rafinované a omnoho ťažším druhom týchto úokov, s ktorými sa človek môže stretnúť, je práve akýsi útlak, či isté sužovanie diablom.

Zlý sa snaží čo najviac znepríjemniť život a používa na to rôzne prostriedky. Známy exorcista, páter E. Vella tento druh útokov označuje ako infestácia (značí : Zamorenie

( pozn : Zamorenie značí : skrze hriech, vstupná brána pre zlého môže byť aj citové zranenie, potom cez zlích ľudí, a zlú spoločnosť. Kde človek môže byť náchylní na zlo. Ale človek viery a morálnych zásad, sa vyhýba všetkému, čo sa nepáči Bohu a na takých zamorených miestach s pravidla chodiť nebude. viac ...

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................

Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete

Ó, ako dlho už trpím za vás! Pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou: Kam kráčate ? Vari sa už neviete zastaviť ?

Panna Mária v La Salette

 

 

rozlišovanie duchov

exorcizmus

česť a dobré meno blížneho

Definícia hriechu - čo je hriech ?

Svátý František z Paoly vyháňa démonov

Z Božieho dopustenia 40 dní posadnutá malá Blahoslavená Mirjam z Ibelinu

Hrad v duši - svätá Terezia z Avily

Svätá Veronika Giuliani - hovorí kňazom a všetkým kresťanom

V čom spočíva práca exorcistu ? Rozhovor - J. Maretta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
stiahni v doc. Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

 

 

 

 

 

http://www.salgaatelamiapreghiera.info/UserFiles/image/_preghiera-jpii-edi.jpg