Medžugorie sa nazývá „spovednicou sveta"

 

Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval vyspovedať aspoň raz za mesiac ! Keď ste v stave hriechu nemôžete si pomoct' sami pomoc musí prísť od Boha !

 

Medžugorie - sa nazývá „spovednicou sveta" Lepšie to pochopíme, keď spoznáme udalosť,ktorá sa tam stala v auguste 1981. P. Jozo a vizionári ju často spomínajú. Aj sr. Emmanuel Maillard zo spoločenstva Blahoslavenstiev, ktorá Medžugorie neopustila a opisuje tuto udalosť vo svojej knihe Medžugorie - 90 roky.

Opisuje tuto udalosť vo svojej knihe Medžugorie - 90. roky. Bolo to dva mesiace po prvom zjavení v čase vojny, keď Panna Maria vizionárov poprosila: Zajtra sa zjavím na poli Gumno.Povedzte dedinčanom, aby vás tam sprevádzali."

Keď sa potom Panna Maria o 22. hodine zjavila, povedala : Dnes sa ma tam móže dotknut' každý, kto chce. " Ale ako sa ta móžu dotknúť ľudia, pýtali sa vizionári, veď oni ta nevidia ! My sme jediní, ktoríťa vidíme!"

 

 

Priveďte ich ku mne a veďte ich ruku ! Tak sa ma budu mocť dotknut !

Splnili želanie Panny Marie . Najprv obyvatelom dediny vysvetlili, aký velký dar im Panna Maria ponuka, a potomjednému po druhom pomáhali priblížit' sa k nej.

Ľudia, vedení vizionármi, sa s údivom a dojatím dotýkali pliec Panny Marie, jej hlavy, závoja či rúk. Každý z nich cítil jej skutočnú prítomnost' bez toho, aby ju videli alebo počuli. Všade vládlo silné a nezabudnutelné dojatie! Počas tohto obdivu diania si vizionári všimli, že dotyky ľudí zanechávajú na šatách Panny Márie škvrny, ktoré sa stále zváčšovali.

Na tvári Panny Márie sa zračil hlboký smútok. Vizionári boli zmatení: Panna Mária, tvoje šaty sa velmi zašpinili ! To sú hriechy tých, ktorí sa ma dotýkajú," odpovedala Panna Maria pokorné.

Prestaňte sa jej dotýkať, zvolali vizionári na obyvateľov dediny „Prestaňte ! " Vtedy začala Panna Maria velmi vážné rozprávať o spovedi a o nutnosti mesačnej sv. spovede pre každého človeka.

 

 

Vysvetlila im

Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval aspoň raz za mesiac vyspovedať !"

V tom jeden muž zvolal: „Poďme sa všetci vyspovedať, aby sme boli opať čistí !" V ten večer musel P. Jozo zvolat' svojich spolubratov z okolitých dedín.

V ten večer musel P. Jozo zvolat' svojich spolubratov z okolitých dedín. keď bol biskup Dr. Georg Eder zo Salzburgu v decembri 1998 v Medžugorí, povedal pátrovi Slávkovi Barbaričovi v jednom interview: Sú tri veci, ktoré sme postupné stratili, ktoré sú však v Medžugorí dóležité: sv. spoveď, obrátenie a nové povolania - Sv. spoveďu nás prakticky vymiera.Už sa takmer nikde nepraktizuje, s výnimkou pútnických miest alebo kláštorných kostolov.

Počet povolaní tak velmi klesol, že si robíme starosti, či dokážeme udržať naše semináre. Ale tu v Medžugorí sa to všetko udržalo: sv. spoveď, obrátenia a povolania! Medžugorie nám dáva presne to, čo nám chyba !

I keď Královna pokoja sľubuje, že: „Mesačná sv. spoveď bude liekom na uzdravenie západného sveta," (6.8.1982) tak to nie je len preto, že pre milióny kajúcnikov z celého sveta je ich zmierenie s Bohom prostredníctvom sv. spovede zvláštnou milosťou, často po rokoch či desaťročiach.

No aj nespočetné ….. množstvo kňazov hovorí o tom, že sa po dlhých h desaťročiach, hodinách spovedania cítili vo svojom kňazstve celkom obnovení a šťastní - ako ešte nikdy predtým – práve preto, že sú kňazmi.

Vizionárka Marija Pavlovič-Lunetti má tiež velmi poučnú skúsenosť, týkajúcu sa sv. spovede: „Raz, počas modlitby pred sv. spoveďou som vo svojom vnútri videla kvet.

Najprv bol nádherný, svieži, celkom rozkvitnutý, krásné sfarbený. Mala som z neho radosť. Potom som videla, ako sa kvet zavrel, zvádol a stratil svoju krásu i farbu.

Bola som preto smutná Nakoniec som videla kvapku rosy, ako padla na zavretý a zvadnutý kvet.Ten sa opať otvoril a videla som ho znova svieži a krásny ako predtým. Tento obraz som v sebe nosila niekolko dní a snažila som sa pochopit', čo by mohol pre mňa znamenat'.

 

Spytovanie_svedomia

 

 

Kvapka, ktorá naň kvapla a osviežila ho, predstavuje účinok sv. spovede

Ale nechápala som to. Tak som sa rozhodla opýtať sa na zmysel tohto videnia Panny Marie počas jedného zjavenia čo znamená obraz, ktorý som videla počas modlitby? Čo znamená ten kvet ?

Panna Maria sa usmiala a vysvetlila mi: Vaše srdce je ako kvet, každé srdce je krásné. Ale keď hrešíte, zvädne ako tento kvet a stratí svoju krásu.

Kvapka, ktorá naň kvapla a osviežila ho, predstavuje účinok sv. spovede. Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval vyspovedať aspoň raz za mesiac ! Keď ste v stave hriechu, nemôžete si pomoct' sami - pomoc musí príst od Boha.

- Panna Maria v medzugorii v auguste 1981 ... stiahni v doc.

 

LINKY
Zjavenie v srdci
Zjavenia Panny Márie vo svete
O Božej vôli - cesta lásky - svätý Alfonz de Liguori
Rozlišovanie duchov
Pápež Ján Pavol II : Keby som nebol pápežom, cestoval by som do Medžugoria

UU.

 
    drupal themes

 

Spytovanie_svedomia

 

Pozri tu

Pozri tu

web cam - medzugorie

Pozri tu

medjugorje

exorcizmus

- Panna Maria v medzugorii v auguste 1981 ... stiahni v doc.

Home

 

 

ODKÓDOVANÝ DAVINCIHO KOD - ÚTOK PROTI JEŽIŠOVEJ CIRKVI