Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko !

 

1) Hudba a Liturgia

Ako hudba vyjadruje Slovo Boha, Obraz Boha ? kardinal J. Ratzinger ( teraz : Pápež Benedikt XVI ) Na jednej strane, je tu populárna hudba, ktorá už určite nieje viac podporovaná ľudom v starodávnom zmysle populus

Je zameraná na fenomén más, je produkovaná industriálne a napokon, musi byt' pomenovaná ako kult všedného. Na druhej strane, „ rock" je výrazom živelných vášní a na rockových festivaloch nadobúda kultovú povahu, spôsob uctievania.

V skutočnosti v protiklade ku kresťanskému uctievaniu. Ľudia sú akoby uvoľnení zo seba prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov.

Avšak v extáze pri ktorej sú prerušené všetky ich obranné schopnosti účastníci klesajú, takpovediac pod živelnou silou vesmíru. Hudba triezvej opitosti z Ducha Svätého sa zdá mať malú šancu keď sa sami stali väzením, myseľ je okovou a únik z tohto sa javí ako skutočná nádej vykúpenia ktorá môže byť zakúsená aspoň na pár chvíľ.

 

 

 

 

 

Konferencia o cirkevnej hudbe v Ríme, 1985

 

2) Liturgia a cirkevná hudba - kardinal J. Ratzinger ( teraz : Pápež Benedikt XVI ) Osma medzinár. konferencia o cirkevnej hudbe v Ríme, 1985.

Dôsledky pre liturgickú hudbu a) Základné princípy: Slobodný rozmach ľudskej existencie, smerom ku ktorej je riadený človeku vlastný hlad po nekonečne, niedomnelo dosiahnutý skrze duchovné delírium vzbudené šialenými inštrumentálnymi rytmami.

Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a osobnosti a človek sa v nej uvoľňuje spod bremena vedomia. Hudba sa stáva extázou, oslobodením sa od ega, splynutím s univerzom.

V súčasnosti máme skúsenosť so zosvetštenou obmenou tohto typu v rockovej a populárnej hudbe, ktorých festivaly sú antikultom s rovnakým sklonom: túžbou po zničení, zrušení každodenných obmedzení a ilúziou spásy v oslobodení sa od ega, v nespútanej extáze divokého davu.

Toto sú kritériá ktoré zahŕňajú spôsob uvoľnenia príbuzný tomu čo sa dosahuje drogami. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere vo Vykúpenie.

Preto je iba logické, že sú dnes v tejto oblasti na vzostupe diabolské kulty a démonické hudobné skladby a ich nebezpečná sila zámerne ničiaca osobnosť doteraz nie je braná vážne. Spor medzi dionýzskou a apolónskou hudbou ktorý sa pokúsil posúdiť Platón, nie je našou starosťou, pretože Apollo nieje Kristus. Iba otázka, ktorú nám Platón predstavil najzávažnejším spôsobom.

Spôsobom, aký sme si pred tridsiatimi rokmi nevedeli predstaviť, sa hudba stala rozhodujúcim protináboženským nástrojom a takto vyzýva na rozdelenie ciest. Keďže sa rocková hudba šíri cez oslobodenie sa osobnosti a jej zodpovednosti, môže byť na jednej strane zreteľne zaradená medzi svojvoľné idey o slobode ktoré dnes prevládajú oveľa otvorenejšie na západe ako na východe. Avšak práve toto je dôvodom prečo je rocková hudba úplne protikladná ku kresťanskému pojmu vykúpenia a slobody, je to v skutočnosti presný protiklad.

 

 

 

Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko !

 

A preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi, a nie iba pre estetické dôvody, alebo pre posilnenie zmätenosti alebo historickej nepružnosti.


3) Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne. Maicoim Moore, 01. sept. 2006 vyžadoval, aby sa počas Omše nepožívali gitary a včera napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.

Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianskych duchovných vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo.

„Jestvuje mnoho spôsobov oslavovania Boha a poznávania ako vyzdobiť oltár, ale dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení.


4) Nová pieseň pre Pána. Pápež Benedikt XVI Keď som v prednáške na tému Liturgia a cirkevná hudba poukázal na nemožnosť zmierenia rockovej a populárnej hudby. S liturgiou Cirkvi, zdvihli sa dokonca hlasné výkriky protestu, zo strany tých, ktorí cítili povinnosť obhájiť svoje pokrokové myšlienky.

5) Ciele a vlastnosti umenia V liturgii. ThDr. Adamko. Posvätnosť - kritérium posvätnosti liturgickej hudby. V oblasti muzikológie či v teórii umenia tento pojem neexistuje. Je azda molový akord svätejší ako durový, je snáď tehla posvätnejšia ako kváder, alebo kameň dokonalejší ako drevo ?

Lepšie tento atribút pochopíme ako negatívne kritérium: Cirkev chce, aby umenie pri liturgii nevyvolávalo "svetské" pocity, asociácie a predstavy. Napr. v oblasti hudby v liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu - oddychová, tanečná, reklamná, filmová, slúžiaca ideologickej propagande.

Nič, Čoho SÚ plné médiá. V oblasti iných umení to vieme ľahšie pochopiť aj prijať. Zoberme si napr. kalich. Má formu pohára, avšak nie takého, z akého každodenne pijeme vodu či iné nápoje. Jeho vzhľad hneď evokuje vyňatie z bežného užívania a predurčenie pre posvätné veci.

Podobne je to s kostolom, liturgickými šatami aj liturgickým jazykom. Všetkých by nás zarazilo, ba pohoršilo, keby kňaz celebroval sv. omšu hoci aj v najkrajšom obleku a používal jazyk ulice.

Avšak keď V našich kostoloch zaznieva diskotéková hudba, nikoho to netrápi, ba naopak chválime sa tým, ako bolo dnes v kostole veselo, zábavne a netradične. Pri tom desakralizujeme liturgiu, robíme z nej koncert na želanie, alebo priestor na realizáciu jednotlivcov.

 

pokračovanie

 

ZDROJ

1) http://adoremus.orq/1101musicliturqy.html http://news.bbc.co.Uk/2/hi/europe/4464113.stm

2) http://musicasacra.com/publications/sacredmusic/pdf/liturqy&music.pdf

3) http://teleqraph.co.uk/news/1527809/Pope-abolishes-Vatican-pop-concert.html

4) http://varhanici.info/component/option,com

fireboard/ltemid,40/func,view/id.1144/view,threaded/catid,24/

5) Liturgia (3 - 4/2007) http://varhanici.info/component/option.com

fireboard/ltemid,40/func,view/id.1144/view,threaded/catid,24/

 

 

 

 

životy svätých

svaty Benedikt

svatá Skolastika

 

WWW. JEZISMARIA.IC.CZ

 

sv. Veronika Giuliani